Історія кафедри

           

Кафедра міжнародної економіки була створена в 1997 у зв’язку з відкриттям спеціальності «Міжнародна економіка». Її очолювали д.е.н., професор Л.В. Руденко (1997-2001), к.е.н., доцент О.В. Горячов (2001-2003),  д.е.н., професор М.О. Джаман (2006-2008), д.е.н., професор В.В. Гончаренко (2008-2009), д.е.н., професор О.В. Шкурупій (2003-2006; з 2009 і по нині).

Кафедрою здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів на денній та заочній формах навчання. Для іноземних студентів дисципліни викладаються російською та англійською мовами.

Нині на кафедрі діє 2 наукові школи: «Інтелектуалізація світового розвитку та міжнародний науково-технічний обмін» (науковий керівник д.е.н., проф. Шкурупій О.В.) та «Кооперативи, кредитні спілки та кооперативні банки у світовому господарстві» (науковий керівник д.е.н., проф. Гончаренко В.В.). За результатами наукової роботи кафедри міжнародної економіки здійснюються видання монографій, наукових статей, підручників і навчальних посібників тощо. Викладачі кафедри активно оприлюднюють свої наукові здобутки на міжнародних конференціях, беруть участь у розробці грантів, постійно підвищують кваліфікацію через стажування, тренінги, семінари.