Методичне забезпечення

          

Цикл бакалаврської підготовки:

Теорія міжнародної економіки

Міжнародна економіка

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Фінанси міжнародних корпорацій

Економіка зарубіжних країн

Міжнародна економічна діяльність України

Міжнародний маркетинг

Міжнародні фінанси

Міжнародний економічний аналіз

Міжнародні організації

Транснаціональні корпорації

Цикл магістерської підготовки:

Міжнародний менеджмент

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Інтелектуальний капітал в системі міжнародних економічних відносин

Глобальна економіка

Управлінська результативність у міжнародному бізнесі

Управління міжнародними інвестиційними проектами

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Міжнародний кооперативний рух

Технології крос-культурного менеджменту